• taustakuva2017

Multiaista Satoa avajaispuhe 19.7.2017

Arvoisa avajaisyleisö, hyvät Sadon ystävät

100 puheenvuoroa taiteesta sarjassa Tuomo Puumala, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kirjoittaa: ”Onnistunut arki tarvitsee onnen ankkureita.”

Multiaista Satoa tapahtuman sisällön ydin ollut tässä - tarjota ja luoda ihmisille toivoa, ajattelun eväitä ja kohtaamisia, eväitä, jotka maistuvat arjessa muistoina ja odotuksina tulevasta. Kauneuden kokemus on tärkeä toivon elementti, suurempi kuin mitkään sanat, joiksi se ei aina taivu. Kosketamme asioita ja käsitämme niiden olemuksen, vaikka emme kykenisi tai ennen kuin kykenemme puhumaan niistä. Siksi on taide, sitä on myös kauneuden kokeminen ihmisten kesken. Taiteessa ja tällaisessa taiteellisessa toiminnassa niin kuin Multiaista Satoa, on läsnä kanssalaisuus, kahdella s-kirjaimella kirjoitettuna.

Puumala jatkaa: ”Yksi huolestuttavimpia kehityksiä yhteiskunnassamme on nuorten heikentynyt usko tulevaisuuteen, myös omaan tulevaisuuteensa.” 

Sadossa on keskeistä kaikki nämä 20 kertaa ollut kutsua halukkaat nauttimaan taideperustaisesta tekemisestä osana arkea. On ollut hienoa tehdä näkyväksi hyvä ja hyvin tekeminen, toivo ja yhdessä iloitseminen erityisesti vastuista suurimmalle ja arvokkaimmalle, nuorille. Paljon näitä juhlapuheita enemmän on toimittu, on toimittu yhdessä. Siitä kiitos kaikille paikallisille kanssaeläjille pikkuisessa kunnassamme. Monet teistä ovat olleet täysillä mukana vuosien ajan katsojina ja uusien ideoiden tuojina. 

Taide on turvallinen tapa oppia itsestä, tehdä havaintoja ja jäsentää maailmaa. Siksi olen ollut Multialla tekemässä koululaismusikaaleja, siksi olen ollut Sadossa. Kaikista ei tarvitse tulla taiteilijoita, se ei ole ylin tavoite, ei edes toiseksi ylin tai ollenkaan, mutta kaikille kuuluu oikeus ja vastuu oppia arjen luovuutta ja toisten huomioon ottamista. Huomioon ottamiseen pitää olla varaa, olivat ajat ja olot mitkä hyvänsä. Musiikki esimerkiksi tarjoaa onnistumisen kokemuksia yksin ja muiden kanssa yhdessä tehden. Se haastaa jokaista kehittymään. Siitä meillä Multialla on pitkät ja hyvät perinteet jo ennen Satoa. Ja tuo perinne jatkuu, niin kuin tämän viikon aikana tulette kuulemaan.

Onnistumisten myötä kasvaa luottamus omaan itseen ja lähiyhteisöön, laajenee horisontti. Siksi osaava ja sivistystahtoinen koulu- ja sivistystoimi ovat kunnan käyntikortti kaikkeen siihen, mitä ja miten kunnassa ja hallinnossa toimitaan ihmislähtöisesti. Koulu ja kulttuuri ovat niitä heijastevaikutuksia, jolla luodaan hyvän kasvun olosuhteet kasvaa, lähteä ja palata tänne. Sellainen U-käännösasiamies, kuin Viitasaarella, saisi olla jokaisessa kunnassa. Tosin jokainen kunnan on silloin ja jo hyvissä ajoin, vuosikymmeniä etukäteen, ollut tarjonnut sellaiset eväät, että U-käännös on ansaittu. 

 ”Rakkaus kotiseutuun luo vahvan kotimaan”, kirjoittaa presidentti Tarja Halonen tervehdyksessään meille. Tätä työtä ei tehdä tyhjästä, tyhjässä, ilman resursseja ja ymmärrystä vain joidenkin etuoikeutena tai velvollisuutena. Siksi taidetyölle ja taidekasvatukselle on erityinen tarve tässä monin tavoin jakautuneessa maailmassa. Siinä kokemisessa ja kohtaamisessa tapahtuu maailman ja minän välisen rajan pehmenemistä. Siksi istun onnellisena kirkossa kuuntelemassa musiikkia, vaikka itse en ole musiikin tekijä. En ole siellä pönöttääkseni. Taiteellinen toiminta on osa hyvää arkea ja sen suhteellistamista itseä suurempaan kuvaan, vaikka itse ei olisi tekijä. Se tekee elämän mielekkyyden kannalta täydemmäksi.

Viisi päivää, 30 ohjelmanumeroa katettuna, tehkää hyvin itsellenne ja olkaat hyvät toisillenne. Tervetuloa. 20. Multiaista Satoa on valmis alkamaan. Tämä on kansanedustaja Anne Kalmarin onnittelusanoin kuin rakkaudella ja taidolla kudottu räsymatto.

Tiedosto 002 6

Kuva: Suomen kuntaliitto, erikoisansiomerkki tunnustukseksi työstä kunnallishallinnon hyväksi. Kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies luovuttaa kunniamerkin 22.7.2017 Multiaista Satoa ry:n puheenjohtaja, tutkijatohtori Satu Olkkoselle.